Ugrás a tartalomra
Betűméret

Gyűjteményismertetők

Keresés a kezdőlapról indítható, barangolni, felfedezni a "Böngészés a digitalizált dokumentumokban" linkre kattintva lehet.

A művek jelentős része szerzői jogi védettség alatt áll, ezért csak az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken olvasható.

Alkategóriák

Jogforrások

Corpus JurisA Digitalizált Törvényhozási Tudástárban megtalálható dokumentumok gerincét alkotják az ún. jogforrások. A portálon a felhasználók átfogó tájékoztatást kaphatnak a magyar jogforrási rendszer múltjáról, és az írott jogforrások rendszeréről.Annak érdekében, hogy minél több jogforrás legyen hozzáférhető a portálon, linkkapcsolattal elérhető a Magyarországon megjelent törvénycikkek, a Corpus Juris Hungarici honlapja.Az országosan megjelenő hivatalos közlönyök közül jelen projektben a Tanácsok Közlönye lett digitalizálva, de a DTT portál átfogó tájékoztatást nyújt a magyarországi hivatalos orgánumokról egészen a Magyar Közlönyig. Ez utóbbit szintén linkkapcsolat segítségével érhetik el az érdeklődők.A projekt keretein belül digitalizálásra került 7 minisztérium ágazati vagy tárcaközlönye, a 19. század végétől sok esetben 1990-ig. Ezekről részletes ismertetők is olvashatók a portálon, ahonnan egy kattintással tovább lehet lépni magukhoz a digitalizált közlönyszámokhoz is.Az Országgyűlési Könyvtár egy korábbi digitalizálásának eredményeként a DTT portálról elektronikusan elérhető a Magyarországi Rendeletek Tára, az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye. Magyarországon a szokásjog kitüntetett szerepet játszott, ez indokolta a bíróságok elvi megállapításait tartalmazó döntvénytárak digitalizálását és önálló gyűjteménybe szervezését.
Elemek megtekintése...

Könyvek

Digitalizált könyvekA Digitalizált Törvényhozási Tudástár keretében 1864 mű 2248 kötetének digitalizálása történt meg; ezek jogtudományi, politikatudományi és történettudományi, valamint az Országgyűlés történetével, működésével kapcsolatos művek. A könyvek nagy része szerzői jogi védettség alatt áll, ezért csak az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken olvasható. A szerzői jogilag nem védett művek szabadon hozzáférhetők. Ide kattintva lehet böngészni a digitalizált könyvek között.A DTT portál digitalizált könyvei között neves jogtudósok, társadalomtudósok, politikusok művei kaptak helyet. A 19. és a 20. század folyamán publikáló alapvető művek szerzőinek életrajzai olvashatók a portálon.A digitalizált könyvek közül kiválogatásra kerültek a nagy érdeklődésre számot tartó, meghatározó művek, és kapcsolódnak hozzájuk könyvismertetők, bírálatok. Ezek a hosszabb rövidebb ismertetések közelebb hozzák a kort, amelyben a művek íródtak, és sokszor nyelvezetük miatt is érdekes és hasznos olvasmányok. A könyvismertetők innen érhetők el.
Elemek megtekintése...

Folyóiratok

Digitalizált folyóiratokA Digitalizált Törvényhozási Tudástár keretében címváltozatokkal és melléklapokkal együtt 73 neves jogtudományi és politikatudományi folyóirat digitalizálása történt meg. A folyóiratok nagy része 19-20 századi fontos szakfolyóirat, több évtizedes folyamatos megjelenéssel. A folyóiratokban megjelenő cikkek feldolgozásra kerültek, így azok szerző, cím és tárgyszó alapján is kereshetőek.Összességében 90.000 cikket tartalmazó, 20.000 füzetszám digitalizálása valósult meg. A projekt keretében kiválasztott folyóiratoknak az Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható számai kerültek digitalizálásra, így előfordul, hogy egy-egy folyóiratból bizonyos évek, vagy füzetszámok még hiányoznak. Terv szerint folyamatos lesz a hiányok pótlása és digitalizálása is.A folyóiratokhoz ismertetők készültek, amelyekből információ gyűjthető a Könyvtárban megtalálható példányokról, az esetleges nagyobb hiányokról, periodicitásról, melléklapokról, illetve érdekességekről a lap történetével kapcsolatban. A folyóiratokban lévő cikkek nagy része szerzői jogi szempontból védett, vagyis csak az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken olvasható.

Elemek megtekintése...

Országgyűlési dokumentumok

Az Országgyűlési Könyvtár 2001 óta foglalkozik tervszerűen könyvtári dokumentumok digitalizálásával. A kiemelten védett könyvtári állományrészek digitalizálása mintegy 600.000 oldalnyi országgyűlési forrásdokumentum feldolgozásával kezdődött meg. Először feldolgozásra kerültek az 1861 és 1990 között megjelent hivatalos magyar országgyűlési naplók és irományok, amelyek az Országgyűlés (a kétkamarás időszakban mindkét ház) plenáris üléseiről készült 1861-től szószerinti naplók, olykor összefoglaló jegyzőkönyvek, valamint a tárgyalások alapját képező iratanyagok, a cikluson belül sorszámmal ellátott ún.irományok. Mindkét dokumentumtípushoz jól szerkesztett mutatóköteteket készítettek.Magyar Parlamenti Gyűjtemény1884-től 1949-ig a ciklusok elején a képviselőház, illetve a felsőház tagjairól almanachok jelentek meg 18 kötetben, amelyeket a könyvtár szintén digitalizált.A ciklus közbeni változásokat az évente kiadott ún. lakáskönyvekben lehet nyomon követni. Ezek digitalizálása folyamatban van.Az alsóház 1848-tól maga választotta tisztségviselőit: az elnököt, a két alelnököt, és a jegyzőket, akik tevékenységüket a mindenkori házszabálynak megfelelően végezték. A főrendiház elnökét és alelnökeit az uralkodó nevezte ki. Az 1848 és 1990 közötti időszakban megjelent házszabályok is elérhetők digitalizált formában a portálról a többi adatbázishoz hasonlóan linkkapcsolattal. Az éves költségvetés megállapítása 1848 óta az Országgyűlés joga. 1848-1949-ig linkkapcsolattal elérhetőek a DTT portálról az állami költségvetés kötetei.
A korábban már digitalizált dokumentumokról számadatokkal ellátott részletes tájékoztatót itt olvashatnak.
Elemek megtekintése...