Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Hargitai József: Jogi fogalomtár

Hargitai József: Jogi fogalomtár
Hargitai József: Jogi fogalomtár. Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2005. 1711 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: a kiadó fülszövege: http://bookhouse.hu/3000094132/jogi-fogalomtar

A jogi fogalomtár szakembereknek készült olyan összeállítás, amelynek célja a magyar jogban használt és elsősorban jogi normákban (jogszabályokban) definiált jogi fogalmak tartalmának feltárása és jogágankénti tartalmi eltéréseinek elemzése. A szerző munkája ilyenformán nem tekinthető jogi lexikonnak, pontos tudományos meghatározások gyűjteményének, hiszen az állandóan változó joganyag, a jogalkalmazásban a fogalmak jelentéstartalmának folyamatos pontosítása, bővülése ezt nem is engedné. A szerző egy olyan segédeszközt kíván az érdeklődők kezébe adni, amely ugyan nem állja ki a fogalmak elemzése jogtudományi követelményeinek próbáját, de egy-egy fogalom jelentéstartalmára koncentrálva megadja annak érthető körülírását. A 2004. december 31-én lezárt kötet ábécérendben, címszavak szerint tekinti át a magyar jog alapfogalmait. A fogalom-meghatározásban nem csak az ún. legáldefiníciókat követi, hanem a jogszabályban elrejtett meghatározást is, amilyen például egy bűntett meghatározása a Btk.-ban. Ennek során kiviláglik a szakmai fogalmak köznyelvhez viszonyított jelentésváltozása, vagy jelentés-eltolódása is. Pl. a zsebtolvajlás büntetőjogi fogalma nem azonos a köztudatban elterjedt fogalommal. Ez a lopás olyan minősített esete, amikor „az elkövető a számára idegen dolgot a sértett közvetlen testi őrizetéből veszi el, tehát nem csak a zsebéből.” A szerkesztő a fogalmakat vastag dőlt betűkkel közli, az aláhúzott betűtípus pedig a fogalomkörhöz tartozó összetételeket hozza. A címszavak mögött zárójelben általában feltünteti a fogalmat tartalmazó jogszabály nevének rövidítését és paragrafus számát. Az utaló tárgyszavakon kívül, szó szerinti idézeteket is közölnek, dőlt szedéssel jelölve.

A kötet közel 15 ezer szócikke átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt szakkifejezéseket, tartalmazza nemcsak magukat a fogalmakat, hanem – ahol indokolt – részletesen magyarázza egy-egy fogalom jelentését is. A kiadvány a jogalkotókon, jogalkalmazókon, jogi pályára készülőkön kívül azoknak is hasznos kézikönyv, akik a mindennapi élet során szeretnének eligazodni e szakmai nyelv útvesztőjében.