Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956.

Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956
Izsák Lajos: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956.[Pécs]: Baranya Megyei Könyvtár, 1994. 323 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Föglein Gizella: Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956. Kiadja a Baranya Megyei Könyvtár, Pannonia Könyvek 1994, 323 p. = Századok, 1994. CXXVIII. évf. 6. szám, 1275-1276. p.

"(...) Izsák Lajos jelen könyve a történelem logikájának pontosabb megismerését szolgálja azáltal, hogy a polgári pártokat a nemzetközi és a hazai közélet fontosabb eseményeinek koordináta-rendszerébe helyezve vizsgálja és elemzi. (...)

Míg 1944-1947 között a polgári pártokat illetően inkább a "tűrés" volt dominánsnak mondható, 1947-1949 között a "megosztott világ"-ban, a „fordulat évei"-ben a "tűrés" mellett már túlsúlyra jutott a "tiltás". Izsák Lajos szemléletesen és adatokkal gazdagon mutatja be, hogy e skizofrén logika alapján hogyan szorult ki a közéletből először a Magyar Függetlenségi Párt, majd a Demokrata Néppárt és a Keresztény Női Tábor, s rávilágít arra is, hogy a "népfrontos" koalíció jegyében miként született meg a Radikális Demokrata Pártszövetség. A Független Kisgazdapártban, a Nemzeti Parasztpártban és a Szociáldemokrata Pártban a polgári erők oldaláról lezajlott folyamatok lényegében hasonlóak voltak: mindhárom párt polgári irányultságú személyiségei és csoportjai távozni kényszerűitek pártjukból. (...)

1949 végétói (...) az "állampárton" kívül más pártok nem működhettek Magyarországon. (...)

Az 1956 őszén újjáalakult polgári pártok (pl. Független Kisgazdapárt; Szociáldemokrata Párt; Petőfipárt, Polgári Demokrata Párt; Magyar Radikális Párt; Magyar Szabadság Párt; Keresztény Demokrata Néppárt stb.) már létezésükkel is a többpártrendszer igényét képviselték. A demokrácia eszményeinek megfelelően különböző elképzelések és más-más demokratikus formák programjai, program-csírái léteztek egymás mellett. (...)

Izsák Lajos könyvének egyedülállóan értékes része az a 32 dokumentum, amely az 1944-1956 közötti polgári pártok programjait tartalmazza. E történeti források közzététele nem csekély mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a szóban forgó pártok demokrácia felfogása és szellemisége a maga tárgyilagosságában és tényszerűségében őrződjön meg az utókor számára. (...)"