Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és balközép pártok egybeolvadásáig

Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a a Deák és balközép pártok egybeolvadásáig
Móricz Pál: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és balközép pártok egybeolvadásáig: 1867-1874. 1-2. kötet. Budapest: Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája, 1892.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Móricz Pál: Előszó. In: A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a Deák és balközép pártok egybeolvadásáig: 1867-1874. 1. kötet Budapest: Országgyűlési Értesítő Kő- és Könyvnyomdája, 1892. 1-4. p.

"Mielőtt a balközép-párt és a Deák-párt fúziójának története megírásához fogtam volna, hosszasan gondolkodtam a két párt egymás közti viszonyáról, és azon eredményre jutottam, hogy aligha volt még egymás ellen évekig küzdött politikai pártok közt nagyobb egység az alapelvekre nézve, mint az egykori Deák-párt és néhai balközép párt között volt. Lényeges differenciát csak a közjogi kérdés képezett. (...)

Az egyesülés előzményei alatt előfordultak számos nehézségek, melyeknek elhárítása, mikénti megoldása minden esetre históriai beccsel bír. Ezen feladat megoldásához, mint szemtanú, elfogultságtól és pártszenvedélytől menten hozzá akartam járulni. (...)"