Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón

Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón
Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón: politikusok és intézmények. Budapest: História: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, 2001. 245 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Bartus Sándor: Pölöskei Ferenc: Magyar parlamentarizmus a századfordulón. = Századok. 2002. CXXXVI. évf. 2. szám, 512-515. p.

"(...) Pölöskei több mint 40 éve kutatja és oktatja a 19-20. század magyar történelmét, s e korszakról megjelent publikációinak tekintélyes bibliográfiáját találhatjuk az említett kötet végén. A jelen könyv e közel két évszázadra kiterjedő kutatás egyik legizgalmasabb részéről, a dualizmus intézményi és politikai kereteinek kialakulásáról, majd a századfordulón kibontakozó válságáról és változásairól ad áttekintő képet. A szerző a vizsgálat első részének középpontjában az 1890-es évektől kibontakozó politikai válságok sorozatát állítja, melyet kiegészít két, a korszak politikai életében jelentős szerepet játszó, de kevésbé ismert politikus részletesebb pályaképével. Az elemzés második része a válságba került politikai struktúrák revíziójára irányuló törekvéseket kíséri nyomon, Tisza István politikai tevékenységét vizsgálva. A könyv zárófejezete pedig a dualizmus korában kialakult politikai intézmények fejlődését, továbbélését vázolja napjainkig. A két nagyobb gondolatmenet tehát a dualizmus rendszerének kiépülését követően elmélyülő funkcionális zavarokat mutatja be, miközben áttekintő képet kapunk e folyamat hátteréről és ellentmondásairól is. (...)"