Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Pulszky Ferenc: Életem és korom

Pulszky Ferenc: Életem és korom
Pulszky Ferenc: Életem és korom. [Budapest]: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. 1–2. kötet.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Lukácsy Sándor: Két emlékíró. = Irodalomtörténeti Közlemények. 1962. LXVI. évf. 2. szám, 248–250.p.

"Pulszky a toll, a tudomány és a politikai elméletek embere volt, polgárosult, művelt diplomata és hatásos publicista, megfontolt, józan lélek. (…)Midőn a hetvenes években főművének, emlékiratainak megírásához fogott, roppant feladatot vállalt. Reá, aki Kossuth, Teleki László, Deák politikai partnere volt, s Bemmel és Bakunyinnal, Mazzinival és Herzennel tárgyalt, levelezett, még ha csupán legszemélyesebb élményeinek följegyzése lett volna is szándéka, komoly históriai munkát rótt a sors: élete a XIX. századi Európa történelmének egy darabja volt.

Pulszky vállalta a hozzá méltó feladatot, s bizonyára büszkén írta kéziratára az igényes címet, melyet csak kevés memoáríró használhat nagyképűség nélkül. Könyve gondosan megszerkesztett, módszeres mű; nem csorduló önvallomás, hanem alapos korrajz, bizonyító iratokkal fölszerelve; klasszikus memoár, mely beszámol, jellemez, ítél, mérlegel, tanúskodni, nem pedig szórakoztatni akar. Szerencsére volt annyi epikus művészi készség Pulszkyban, volt annyi színező erő, hogy előadása nem válik szárazzá, értekezővé, s bár műve második felében vannak fáradtabb, bőbeszédű fejezetek, túlnyomó részét a találó korfestések, tanulságos portrévázlatok, szórakoztató történetecskék és forrásértékű adatok sikeres vegyítése jellemzi. (...)"