Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel 1-12. kötet

Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlési emlékek történeti bevezetésekkel
Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel. 1–12. kötet  Fraknói Vilmos (szerk.) Budapest: Ráth: Magyar Tudományos Akadémia, 1874–1917.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Bevezetés. In: Fraknói Vilmos: Magyar országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel. 1. kötet  Fraknói Vilmos (szerk.) Budapest: Ráth: Magyar Tudományos Akadémia, 1874–1917. V–XXXIII. p. (részlet)

"Az országgyűlések nemzetünk közéletének legfontosabb nyilatkozatait képezik. Tanácskozásaik és végzéseik mindenkor lényeges befolyást gyakoroltak a politikai és jogi, a társadalmi és műveltségi viszonyok alakulására. Ennek folytán az államférfiú, ki a múltból átörökölt intézmények továbbfejlesztésének feladataival foglalkozik; jogtudós, ki a jogi eszmék és intézmények kifejlődését tanulmányozza; a történetíró, ki a politikai eseményeket és műveltségi állapotokat igyekezik felderíteni: egyaránt van utasíva az országgyűlések munkásságára és azok eredményeire irányozni figyelmét. Ennek daczára a régi magyar országgyűlések mindekkorig nem képezték oly mértékben a nyomozások és tanulmányok tárgyát, mint ezt tudományos és gyakorlati fontosságuk kívánatossá tette volna.(...)

A közrebocsátott emlékek sok tekintetben új világosságot fognak deríteni nemzetünk belső életére a mohácsi vészt követő gyászos korszakban, melynek úgy szólván csak körvonalait ismerjük eddigelé. Élénken szemeink elé állítják a megosztott nemzet pártharczait és kétségbeesett erőfeszítéseit, hogy a keleti hódítás és a nyugati befolyás veszélyeit elhárítsa. És kétségkívül még inkább emeli ezen emlékek fontosságát ama körülmény, hogy újabbkori politikai fejlődésünk a mohácsi vészt követő korszak küzdelmeinek és alkotásainak talajában bírja gyökereit."