Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel

Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek:történeti bevezetésekkel
Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek: történeti bevezetésekkel. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1875–1898. 1-21. kötet 

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Erdélyi országgyűlési emlékek. = Akadémiai Értesítő. 1894. V. évf. 3. szám, 583–592. p.

„Az Akadémia mint fontos és hiteles történelmi forrást adja ki az erdélyi nemzeti fejedelmek alatt hozott s eredetileg magukban az országgyűlési kéziratokban meglevő összes törvényeket, melyekből 1653-ban az Approbata Constitutiók, 1668-ban a Compilata Constitutiók, Erdély ezen két codificált törvénykönyve, nyomtatásban, fejedelmi szentesítő helybenhagyás mellett megjelent ugyan s tényleg országosan kötelező positiv törvényeknek csak az ezekbe fölvett törvények tartattak; mindazáltal mint jogtörténeti forrás,a többi alkotott és a fejedelmektől aláírt és hitelesített törvények is különösen becseseknek tartatnak s a történetíróktól és politikusoktól adott esetekben létezőknek és érvényeseknek ismertetnek el. A nemzeti fejedelmi korszak törvényei 1540–ben kezdődtek s az 1690. évvel, Apafi Mihály fejedelem halálával végződnek, tehát 150 évet töltenek be, de az 1668–on innen hozottak nem codificáltattak. Ezen innen tehát Szilágyi műve, s az Akadémia kiadványai kétszeres fontossággal bírnak, s Erdély történetére, mint jogéletére rendkívüli értékűek. Fényes és sokszor szomorú korszak változó sorát, hazafias küzdelmek s nagy erények gazdag tapasztalati tárát tünteti fel e kiadvány-cyklus. Bölcs és erélyes fejedelmek kormányozták sokszor viszontagságos pálya göröngyei közt a kis országot, teljes szabadságot biztosítva a hon polgárainak s megőrizve és kifejtve páratlan nemzeti alkotmányát."