Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés

Az 1848-49. évi népképviseleti országgyűlés
Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Beér János (szerk.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954. 933 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Bevezetés. In: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Beér János (szerk.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1954. 933 p. 5–12.p. (részlet)

Az 1848–49. évi országgyűlésnek–hazánk első népképviseleti országgyűlésének– jogi feldolgozását mindeddig elmulasztották a jogtudomány művelői, ezek között az állam és jogtörténészek is.(...)Ez az országgyűlés volt a forradalmi ország legfőbb államhatalmi szerve, szuverenitásának legfőbb képviselője, amely százados idegen elnyomás után először testesítette meg a független és egységes magyar államot.(...)

A munka első részét a képviselőház és felsőház házszabályai, jegyzőkönyvei és az országgyűlés titkos üléseiről szóló tudósítások képezik. A második részben időrendi sorrendben közöljük az országgyűlés által hozott törvényeket, a rájuk vonatkozó javaslatokkal együtt; közöljük az országgyűléshez benyújtott, és el nem fogadott, vagy le nem tárgyalt törvényjavaslatokat, továbbá az országos határozatokat és jogszabálytartalmú házhatározatokat, végül az országgyűlés által elfogadott és közzétett kiáltványokat, proklamációkat. (...)

Az irományok elsődleges rendszerezési szempontja nem a kronologikus sorrend. Az első szempont az volt, hogy az egyes irományokat ne tárgyuktól elszakítottan, hanem összefüggésükben tárgyaljuk. Az egy tárgyra vonatkozó javaslatokat egységbe foglaltuk, ezen belül természetesen megtartva az időrendi sorrendet is. A munka az 1848–49. évi országgyűlés jegyzőkönyveit és iratanyagát foglalja össze, nem tartalmazza a Közlönyben közzétett naplókat. A naplók közzététele legalább két további kötetet igényelne. A közlendő anyag kiválogatásánál az a szempont vezetett bennünket, hogy előbb a zömében ismeretlen és rendkívül nehezen hozzáférhető, legnagyobbrészt levéltári anyagot hozzunk összefoglalva nyilvánosságra. Később viszont kétségkívül kívánatos lesz a naplók összefoglaló kiadása is."