Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Gergely Jenő: Gömbös Gyula: politikai pályakép

Gergely Jenő: Gömbös Gyula: politikai pályakép
Gergely Jenő: Gömbös Gyula: politikai pályakép. Budapest: Vince Kiadó, cop. 2001.351 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Joó András: Gömbös Gyula politikai pályaképe. = Múltunk, L. évf. 1. szám, 298 –301.p.

"Gergely Jenő érdekes és egyértelműen hiánypótló művel "lepte meg" a történész szakmát, valamint a Horthy-korszak története iránt érdeklődő szélesebb közönséget. Gömbös Gyula életét és politikai pályáját feldolgozó életrajza a két világháború közötti Magyarország egyik markáns szereplőjéről készült tárgyilagos szemléletű, alapos biográfia.

Az első fejezet Gömbös Gyulát az embert mutatja be, egyébiránt szemléletes képanyaggal illusztrálva. A szerző egy rövidebb fejezetet szentelt a fiatal Gömbös formálódó politikai nézetrendszerének, amely az ide vonatkozó források szűkössége miatt érdemel kiváltképp elismerést. (A munkát általában is rendkívül alapos forrásfeltárás jellemzi, ami a további kutatások számára is nélkülözhetetlen támpontokat nyújt.) A III. fejezettől a szerző már Gömbös aktív politikai pályafutását tárgyalja. Megismerhetjük a Monarchia összeomlását követően helyét kereső katonatisztet, aki fokozatosan jut el 1918–1919 viharos történései közepette a Károlyi-kormány hadügyminisztériumától, Bécsen át, egészen Szegedig, ahol az ellenforradalom fő támaszává lesz. (...) Rendkívül érzékletesen kidomborodik Horthy és Gömbös összjátékának politika- és történelemformáló szerepe. (...)

A könyv legfőbb erényei az V. és VI. fejezetben domborodnak ki. Itt ugyanis a szerző kiváltképp jól megmutathatta a politikai alkat és személyiség fejlődését, amint Gömbös sikertelen próbálkozások után lassanként kezdett visszaaraszolni a hatalom felé. A jó politikai érzékkel megáldott Gömbös beletanult a kompromisszumok művészetébe, mindemellett a külső, nemzetközi folyamatok is kedveztek visszatérésének. (...) A politikai pályakép számos félreértést is tisztáz Gömbössel kapcsolatosan, így például, hogy totális fasiszta diktatúra kiépítésére tört volna. (...)"