Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Oláh Gyula: Az 1875-ik évi fúzió története

Oláh Gyula: Az 1875-ik évi fúzió története
Oláh Gyula: Az 1875-ik évi fúzió története. Budapest: Franklin-Társulat, 1908. 350 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Az 1875-ik évi fúzió története. = Vasárnapi Újság. 1908. LV. évf. 44.szám, 895.p.

(...) "az 1875-iki fúzió (...) egyike a kiegyezés utáni legfontosabb politikai eseményeknek, mert a szabadelvű párt megalakulásával egy negyedszázadra eldöntötte a magyar politika irányát. (...) dr. Oláh Gyula (...) mint szemtanú, s az események részese ismeri a tényeket, nemcsak azokat, amelyek a nagyközönség szeme előtt folytak le, hanem a kulisszák mögöttieket is. Akkor éppen képviselő volt, a balközép tagja, az egyes szereplő férfiakat személyes érintkezésből ismeri, az azóta lefolyt hosszú idő s a napi politikától való visszavonultsága megadta neki a kellő perspektívákat a dolgok elfogultság nélküli megítélésére, már amennyire egyáltalán meg lehet elfogultság nélkül ítélni olyasvalamit, a miben az ember maga is részt vett.

Szóval mindenesetre illetékes tanúnak lehet elfogadni a mémoire szerzőjét. Úgy is írta meg munkáját, hogy mindenki, a ki elolvassa, tiszta fogalmat alkothat magának, ha csak egy kis kritikával tud is olvasni. Az 1872-iki választásokból indul ki, a Lónyay-kabinet lemondásán, a Szlávy-kormány megalakulásán és működésén, majd a Bittó-Ghyczy-kormány dolgain át jut el a fúzió tulajdonképi tényéig s így a magyar parlamenti élet egy igen fontos időszakának részletes képét adja. Előadása higgadt, komoly, magukkal a tényekkel színező – nagyon derék munka, amelynek hasznát veheti az egyszerű olvasó, a politikus, a publicista, a történetíró egyaránt."