Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon: 1944-1949

Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon: 1944-1949
Palasik Mária: A jogállam megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon: 1944–1949. Budapest: Napvilág Kiadó, 2000. 347 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Standeisky Éva: Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. = Múltunk. 2002. XLVII. évf. 3–4. szám. 560–565.p.

"Kiváló könyvvel gazdagodott a magyar politikatörténet: Palasik Mária monográfiája a második világháború utáni demokratikus kísérlet történetét eddig kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert források alap­ján helyezi új megvilágításba: a jogállamiság megteremtésére vonat­kozó erőfeszítéseket a politikai történésekkel szembesíti. (...) A törvényalkotók nemegyszer kudarcos erőfeszítéseiből, valamint a napi, demokráciaromboló politikai eseményekből, mindenekelőtt a gerjesztett tömegakciókból és a politikai rendőrség egyre törvénytelenebb megnyilvánulásaiból levonható a következtetés: a második világháború utáni demokrácia igencsak ingatag volt. (...) Palasik Mária Bibó Istvánnak a korabeli demokráciára vonatkozó munkáit választja kiindulópontnak. (...) A könyv analízis és szintézis egyszerre: összefoglalja, kiegészíti eddigi tudásunkat a szerzőt érdeklő témákról (igazolói eljárások, a Baloldali Blokk tömegakciói stb.), és hozzájuk kapcsolja saját kutatási eredményeiből született esettanulmányait: a Magyar Közösség-per történetét az általa feltárt, a jogállamiság sérelmére elkövetett rendőri ügyeket. (...)

A jog és az államiság problematikáját a könyv a politika szemszögéből vizsgálja, a jogállamiságon esett sérelmeket számos szemléletes példával illusztrálja, így a joghallgatóknak, gyakorló jogászoknak is segítséget ad jog- és alkotmánytörténetre vonatkozó tudásuk bővítésében, ugyanakkor munkája hasznos azok számára is, akiknek vannak ugyan politikatörténeti ismereteik, de a történések jogi aspektusát a joggal való politizálás módszereit és gyakorlatát nemigen ismerik. (...)"