Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai: 1880-1900

Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai: 1880-1900
Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai: 1880-1900. Budapest: Amicus, 1928. 245 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Hegedűs Lóránt: Előszó. In: Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai: 1880–1900. Budapest: Amicus, 1928. 5. p.

"Negyvenhét esztendő óta egy élesszemű, igen becsületes és igen kedves újságíró figyeli a magyar politika viharos eseményeit és gyűjti az ezekre vonatkozó nyílt és rejtett adatokat. Ez az újságíró Szatmári Mór. Mindnyájan, akiknek politikai ellenfele volt a parlament porondján, megszerettük és úgy hiszem, még melegebb szívvel gondolnak rá azok, akiknek sorában küzdött. (...)

Ha így végignézek azon a nagy programon, amelyet 1880-tól 1900-ig, tehát teljes húsz éven át e könyv összeállított, azt kell mondanom, hogy magam is, ki közelről láttam az eseményeket, sőt néha ott ültem, mikor egyik-másik parlamenti váratlanság kirobbant, Szatmári könyvéből másként látom a Múltat. (...) sok küzdelem, amely egykor nagyon fontos volt, ma már e távlatból kicsinyesnek látszik. E most felfedezett igazság az, amit mi nem tudtunk észrevenni, mert Nagy-Magyarországon – bár magunknak nem volt külpolitikánk – minden ténykedésünk visszahatott a külpolitikára. Hogy úgy mondjam, passzív alanyai voltunk egy európai kialakulásnak és mi magunk nem tudtuk ezt. Ennek irtózatos kárát láttuk, és most Szatmári könyvéből, mint akár a gramofonlemez visszhangjából, újrakél a hang, úgy ott is újra megszólalnak a harci küzdelmek, melyeknek zengését ma egész más füllel halljuk, mint annakidején. A politika akusztikája megváltozott. (...)"