Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Kecskeméthy Aurél: Újabb árny- és fényképek

Kecskeméthy Aurél: Újabb árny- és fényképek
Kecskeméthy Aurél: Újabb árny- és fényképek. Pest: Ráth Mór, 1866. 210 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Zilahy Imre: Újabb árny- és fényképek. = Hon, 1866. IV. évf.  119. szám, 1.p. (részlet)

"A hozzá kevésbé közelálló s mégis magasztalni való fensőbbekről mond ugyan megrovásokat is, a gunyt itt is fölhasználja, de e satyrából egyebet nem tanulunk, minthogy a hizelgésnek egyik igen kényes és magasrendü neme a megrovás. Ez nagyon emeli a dicséreteket; eszes ember e nélkül sohasem hízeleg. Még eszesebb ember azonban átlátja a rejtettebb indokot, s nem engedi magát bolonddá tétetni, bár egy fejedelemről olvastam, hogy azt mondta a hízelgőnek: 'beszélj! beszélj! tudom, hogy nem igaz a mit mondasz, de nagyon jól esik hallanom.' (...) Kákay jellemzéseinek is legfőbb hibája az egyoldalúság. Igy például Bárkóczyról nem tudunk meg egyebet, minthogy fösvény, és szerző hasztalan dicsérné, 'nem adna érte semmit!' A baloldal legtöbb emberét pedig oly formán egyéníti, hogy lássuk, bizonyos emberek mily keveset adnak a jellemre. Különösen az egyikről, a szélsők közül, közlött jellemzéséből észre lehet venni, hogy  a kevés ésszel párosult jellemet éppen semmire sem becsüli, pedig ez is többet ér, mint az ész – jellem nélkül. Legjobb persze, ha a kettő egyesül.(...) Egy szóval mulatságos könyv, de értéktelen. Egy kis Heine, porszem kiadásban: hiányzik a nagy mester álláspontja, eszmegazdagsága, s csak tenger élczének egy kis vékony erecskéje és jellemhiányának önérdek gyanánt jelentkező sajnos tanusága árulja el a rokonságot."