Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Takács György: Jogászok-latinul

Takács György: Jogászok latinul
Takács György: Jogászok-latinul. Budapest: HVG-ORAC, 2000. 520 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Könyvtári Intézet: http://konyvtar.hu/konyv/29725

A római jog – nem normáival, de szellemével – máig meghatározója a polgári és kisebb részben a büntetőjog alapvető európai szabályainak, illetve az európai népek jogtudatának és jogi műveltségének. Hogy ez így történhetett, abban nagy szerepe volt a latin nyelv általánosan elterjedt használatának mind a "civil" igazságszolgáltatásban, mind pedig az egyházi (kánoni) törvénykezésben. A mintegy 2000 latin jogi kifejezést, állandósult szókapcsolatot, terminus technicust tartalmazó válogatásban keveredik a legtávolabbi antikvitás, a középkor és a közelebbi múlt szókészlete. Viszont csakis olyan terminológia került a szótárba, amely a legszorosabban kapcsolódik az igazsághoz, a jogszolgáltatáshoz. A szócikkek megadják a latin kifejezés (Szavak, kifejezések a jogásznyelv latin tárházából), illetve akár mondatnyi terjedelmű szókapcsolat (Elvek, szólások, axiómák és bölcsességek az európai jogélet háromezer esztendős fejlődéséből) pontos magyar fordítását, majd bővebb jogértelmező magyarázattal is szolgálnak. A szócikkek egy részében – ahol ez indokolt – a kifejezés koronként más-más értelmezését, illetve használatának történelmi jellemzőit is nyújtja a szerző. Tehát a szótárnak van jog- és kultúrtörténeti aspektusa is. – A jogi felsőoktatásban kiválóan használható kötetet minden nagyobb könyvtárban a prézensz állományban érdemes elhelyezni.