Ugrás a tartalomra
Betűméret

Eredmények

ADATOK A KÖNYVEKRŐL

Könyvek száma összesen: 1864 mű
Oldalszám összesen: 683.029 oldal
Kötetek száma összesen: 2248 kötet
Böngészés: A DigiTool nyitó oldalán áttekinthetjük a digitalizált köteteket a hierarchikus struktúrában rendezett gyűjteményekben. A gyűjteményeken belül további algyűjtemények segítik a tájékozódást.

Gyűjtemények

 • országgyűlési szakirodalom
  • az országgyűlés (nemzetgyűlés) története, szervezete, működése: az országgyűlés szervezetével (ideértve a delegációkat és a bizottságokat is), illetve tevékenységével foglalkozó művek; az országgyűlés helyszínéről, épületeiről szóló művek;
  • alsóház/képviselőház/nemzetgyűlés: az alsóházzal, a képviselőházzal, a nemzetgyűléssel(annak felépítésével, működésével) foglalkozó művek;
  • főrendiház/felsőház: a főrendi táblával, a főrendiházzal, a felsőházzal (felépítésével, működésével, reformjával) foglalkozó művek;
  • törvényjavaslatok, viták a királlyal, illetve a két ház egymással folytatott levelezése: törvényjavaslatokat, jelentéseket, feliratokat és leiratokat, elfogadott törvényeket és tárgyalásukat, illetve elemzésüket, bírálatukat tartalmazó művek; a jogalkotó tevékenység elemzése;
  • parlamenti jog: népképviseleti intézmények, parlamentarizmus elméleti megközelítése, parlament összehívása, feloszlatása, választási bíráskodás, költségvetési, zárszámadási, interpellációs, mentelmi jog, képviselői jogállás, obstrukció, házszabályi kérdések, kötött-szabad mandátum, összeférhetetlenség, kisebbségek képviselete témáit érintő művek;
  • országgyűlési képviselők, főrendiházi/felsőházi tagok: országgyűlési képviselők, főrendiházi/felsőházi tagok névsora, életrajza, beszédei; lakáskönyvek, visszaemlékezések, naplók, országgyűlési viták gyűjteményei, beszámolók, levelezések, róluk szóló beszédek (pl. gyászbeszéd);
  • „tollrajzok a parlamentről”: a parlamenti munka hátterét, érdekességeit bemutató szépirodalmi művek, anekdoták, gúnyrajzok, humor a parlamentben.
 • jog
  • jogelmélet,
  • alkotmányjog,
  • közigazgatási jog,
  • pénzügyi jog,
  • polgári jog,
  • kereskedelmi jog,
  • munkajog,
  • TB. jog helyett társadalombiztosítási jog,
  • földjog,
  • családjog,
  • büntetőjog,
  • igazságügyi szervezet,
  • polgári eljárásjog,
  • büntető eljárásjog,
  • nemzetközi jog,
  • nemzetközi magánjog,
  • jogtörténet,
  • EU-jog,
  • egyéb jog.
 • politika és történelem
  • közjogi kérdések: államformát, államfőt, államhatárokat, osztrák–magyar közös ügyeket, választójogot, szabadságjogokat érintő művek;
  • kormánypolitika, közélet: belpolitikai eseményeket, intézkedéseket, azok fogadtatását, illetve általában a politikai légkört bemutató művek (röpiratok, életrajzok, választási és egyéb programbeszédek közéleti, napi politikai vonatkozásai);
  • pártok: pártok megalakulása, pártprogramok, pártok állásfoglalásai, az adott kor pártjait bemutató művek;
  • képviselőválasztások: választójogi kérdések, választási programbeszédek, választások lebonyolításával, választások eredményének értékelésével foglalkozó művek;
  • politikusok, közéleti személyiségek: beszédgyűjtemények, portrék, életrajzok, visszaemlékezések, jelentősebb politikusok, közéleti személyiségek beszédei, művei;
  • politikaelmélet, eszmetörténet: elméleti igényű, konkrét magyar politikai eseményeket nem vagy alig tartalmazó művek;
  • politikai mozgalmak (példák: feminizmus, szabadkőművesség, békemozgalom, a 1849 és 1867 közötti emigráció mozgalmai, munkásmozgalom, legitimizmus, revíziós mozgalom stb.);
  • nemzetpolitikai kérdések: kisebbségek, nemzetiségek, kisebbségi jogok, kisebbségi kérdések.

Alapértelmezett nézet: A tartalomjegyzékes könyvek alapértelmezett nézete, a tartalomjegyzéknézet. Ezt azt jelenti, hogy a képernyő bal oldalán láthatjuk a tartalomjegyzéket, jobb oldalon pedig a könyv egy oldalát. A könyvek fő fejezeteit egy PDF-ben helyeztük el, azaz a digitalizált oldalakat „összefűztük”. Az alfejezetek feldolgozására a projekt folytatása esetén lesz lehetőség.

Változtathatunk ezen, ha a képernyő bal oldalán az ún. aktuális nézet legördülőmenüben másik nézetet állítunk be, amelyek a következők lehetnek: tartalomjegyzék, oldalak, teljes mű, Lapozás.

A tartalomjegyzék nélküli könyvek alapértelmezett nézete, az oldalak nézet, amely esetben az adott mű köteteit, azon belül az oldalait láthatjuk a képernyőn.

Változtathatunk ezen, ha a képernyő bal oldalán az ún. aktuális nézet legördülőmenüben másik nézetet állítunk be, amelyek a következők lehetnek: oldalak, teljes mű, Lapozás.

E-mail: Az egyes tételek leíró adatait e-mailben elküldhetjük.

Hozzáférés: A köteteket a hatályos szerzői jogi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szolgáltatjuk.

Azok a kötetek, amelyek a hatályos szerzői jogi szabályok szerint szerzői jogi védelem alá tartoznak, tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljából az Országgyűlési Könyvtár helyiségeiben elhelyezett számítógépek képernyőjén megjeleníthetők. Ezt piros színű, zárt lakatot ábrázoló ikon jelzi.

Azokat a köteteket, amelyek a hatályos szerzői jogi szabályok szerint nem tartoznak szerzői jogi védelem alá, a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetővé tesszük. Ezt zöld színű, nyitott lakat jelöli. Ezek esetében lehetőség van a következő felhasználásokra:

Mentés: Letölthetjük, elmenthetjük a könyvek egyes oldalait és a kötetet is.

Nyomtatás: Nyomtathatjuk a könyvek egyes oldalait és a kötetet is.


Utoljára frissítve: csütörtök, 02 július 2015 14:09