Ugrás a tartalomra
Betűméret

Kik digitalizáltak?


SAJÁT TELJESÍTÉSBEN ELVÉGZETT FELADATOK

A projekt folyamán figyelembe kellett venni, hogy számos feladat előkészítése és elvégzése sajátos helyi, intézményi ismereteket igényel és meglévő szakmai kompetenciákat feltételez, azaz saját munkatársaink bevonása a részfeladatokba célszerű és egyben elkerülhetetlen is. Ennek megítélésében és tervezése során tekintettel kellett lennünk az új szakmai tapasztalatok megszerzésének fontosságára éppúgy, mint az így jelentkező többletfeladatoknak a napi feladatvégzést érintő hatására. A fentieket figyelembe véve az Országgyűlési Könyvtár munkatársai az alábbi feladatokat végezték el a projektben.

Informatikai feladatok:  Szükség volt a projekt informatikai környezetének kialakítására: a hardverek és a szoftverek tervezésére, az eszközök rendszerbe állítására, az archiválás tervezésére, fájlarchívum kialakítására, a digitális objektumok megjelentetéséhez szükséges METS/XML mintafájlok elkészítésére, a tömeges betöltés előkészítésére.

Feladat volt a digitális adatbázis kialakítása, a metarekordok létrehozásának, a rekordok gyűjteménybe szerzésének tervezése. Munkatársaink elkészítették a metarekordok bibliográfiai adatelem-specifikációját (Dublin Core és ESE/EDM) és leválogatták a projektben érintett művek rekordjait a könyvtár adatbázisaiból.

A digitalizálási közbeszerzési eljárás előkészítése: Intézményi feladat volt a közbeszerzési dokumentáció műszaki-szakmai specifikációjának kidolgozása, az ajánlattételi felhívás elkészítése, a szakmai alkalmassági feltételek és az elbírálási szempontok kialakítása. 

A művek digitalizálásra történő szakmai kijelölése: Feladat volt a kiválasztás alapelveinek meghatározása (tudományterület, dokumentumtípus, nyelv, idő, kiadások stb.), ezek alapján a digitalizálásra javasolt művek listáinak összeállítása. A feladat elvégzésére szakterületenként felállított belső, intézményi munkacsoportok kaptak megbízást.  Az előkészítés alatt közel 6000 kötet előzetes elemzése, vizsgálata történt meg. Minden dokumentumcsoport esetében jelentős mennyiségű tartaléklista készült, felkészülve arra a helyzetre, ha a vállalkozó – műszaki okok miatt – a művek valamely csoportját mégsem tudná digitalizálni.

A tartalomszolgáltatás tervezése: Meghatározó feladat volt a készülő új portál tartalomszolgáltatási alapelveinek kialakítása, a portál tartalmi struktúrájának tervezése, a lehetséges fejlesztési irányok kijelölése. A feladat elvégzésében külsős munkatársak is részt vettek.

Könyvek és folyóiratok könyvészeti adatainak ellenőrzése: Feladat volt a digitalizálásra javasolt kötetek könyvészeti és példányadatainak behasonlítása (3500 mű) a művek megfelelő példányainak kiválasztása céljából. Megtörtént a könyvek és az időszaki kiadványok adatbázis rekordjainak ellenőrzése, javítása, előkészítése konverzióra. A munka keretében több mint 30 000 könyv- és folyóirat-rekord  ellenőrzésére, kiegészítésére került sor.

A kötetek előkészítése: Szükséges volt a művek előzetes állapotfelmérése. A digitalizálásra kerülő kötetek könyvészeti, fizikai és könyvkötészeti szempontok szerinti értékelését, a digitalizálás módjának, a digitalizált kép elvárt minőségének meghatározását és a digitalizálás utáni kötészeti munkálatok felmérését az állapotfelmérő munkacsoport tagjai végezték el. Minden digitalizálásra kiválasztott kötetről ún. állapotfelmérő kísérőlap készült, amely végigkísérte a teljes digitalizálási munkafolyamaton. Az állapotfelmérés adatait külön adatbázisban rögzítettük.

A kötetek (könyvek és folyóiratok) mozgatása: A tervezés és a program végrehajtása során több ezer kötetet kellett, több alkalommal is, megmozgatni; ez összesen kb. 40 ezer kötet könyvtáron belüli megmozdítását jelentette. Ugyanazt a kötetet kézbe kellett venni: először a művek kiválasztása idején (kb. 12 ezer kötet); majd a kiválasztott kötetek állapotfelmérésekor (kb. 6000 kötet); a folyóiratcikkek kijelölésekor; az átadásra való előkészítés alkalmával (kb. 6000 kötet); a tartalomjegyzékek gépelése során; a folyóiratcikkek tárgyszavazása idején; a visszaszállítást követő helyretétel időszakában (kb. 6000 kötet); illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvek elkészítéséhez.

A szerzői jogok regisztrációja: Az egyes művek helyzete szerzői jogi szempontból is feltárásra került: megtörtént a művek szerzői jogi státuszának meghatározása, illetve a státusz (védett, nem védett) rögzítése egy – a projekt során létrehozott – szerzői jogi adatbázisban.

Adatrögzítés: A köteteken belüli tájékozódás megkönnyítése érdekében szükséges volt a digitalizálásra kerülő könyvek tartalomjegyzékeinek rögzítése.

Ellenőrzések, tesztelések: Szükség volt az elvégzett szkennelés és szövegfelismertetés (OCR) mennyiségi és minőségi ellenőrzésére, a létrehozott új rekordok formai ellenőrzésére. Feladat volt az elkészült fejlesztés funkcióinak komplex tesztelése (keresés, böngészés, megjelenítés, letöltés, nyomtatás, jogosultságok stb.). A feladatok elvégzésében külsős munkatársak is részt vettek.

Új rekordok tárgyszavazása: A munka részét képezte a folyóiratcikkek tárgyszavazása. A projektben elvégzendő feladatnak jelöltük meg a folyóiratok – cikkszintű, azaz cikket leíró – rekordjainak (közel 60 000 tétel) tárgyszavazását. A feladat elvégzésében külsős munkatársak is részt vettek.

Digitalizálási feladatok: A könyvtáron belül az ún. Digitalizálási munkacsoport feladata volt a közbeszerzésből közvetlenül adódó munkák elvégzése: a Teljesítési ütemterv elkészítése, folyamatos figyelése; a kötetek átadása digitalizálásra; az átadás-átvételi jegyzőkönyvek előkészítése, iktatása, feltöltése a dokumentumtárakba; a rekordok átadása; az ellenőrzési feladatok koordinálása; a hibajegyzékek elkészítése, a kijavított hibák ellenőrzése.

A nyilvánosság biztosítása: A projekt keretében végzett kommunikációs tevékenység – a projekt előrehaladásával párhuzamosan – három nagy szakaszra oszlott. A projekt megvalósításának első szakasza, amikor a kötetek digitalizálásának, valamint az adatbázis és a portál tervezésének előkészítése, valamint a digitalizálási közbeszerzési eljárás folyt. A második szakasz a digitalizálás folyamatával, az első digitalizált dokumentumok adatbázisba rendezésének, az adatbázis(ok) tesztelésének időszakával esett egybe. A harmadik a portál és a mögötte lévő adatbázis létrejötte, a dokumentumok betöltése utáni szakasz. Ez a szakasz a projekt befejezése után is folytatódik. A megvalósítás módja: a részletes Kommunikációs Intézkedési Terv szerint történt.

A projekt végrehajtásának szervezeti struktúrája: A projekt végrehajtásának irányítását ún. Projektmenedzsment munkacsoport végezte, az egyes részfeladatok elvégzésére munkacsoportokat állítottunk fel (Adatbázis mcs., Állományvédelmi mcs., Állapotfelmérő mcs., Digitalizálási mcs., Dokumentumlistákat összeállító mcs., Informatikai mcs., Kommunikációs mcs., Szerzői jogi mcs., Tartalomszolgáltató, Tárgyszavazási mcs. és Portál mcs.). Az adminisztrációs és a pénzügyi feladatok ellátásához Végrehajtási kézikönyvet készítettünk. A DTT csoport-webhelyen elektronikus feladat- és dokumentumkezelő rendszer segítette a közös munkát.

Akadálymentesítés: Követelmény volt a portál infokommunikációs akadálymentesítése.

Háttérfeladatok: A projekt teljesítéséhez speciális feladatokat is el kellett végeznünk. Ezek a következők voltak: az esélyegyenlősséggel kapcsolatos feladatok, a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok, és minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok.


Utoljára frissítve: péntek, 30 november 2012 15:56