Ugrás a tartalomra
Betűméret

Rólunk

Az Országgyűlési Könyvtárról

Történet

Az Országgyűlési Könyvtárat a törvényhozó munka támogatására az 1860-as évek végén a magyar Országgyűlés alsóháza hozta létre.  Működését 1870-ben kezdte meg: először a Nemzeti Múzeumban kapott egy szobát, majd egy további ideiglenes elhelyezést követően a Sándor utcai (mai Bródy Sándor u. 8.) régi pesti képviselőházban folytatta tevékenységét. Az akkor Képviselőházi Könyvtárnak nevezett 50 ezer kötetes gyűjtemény 1902-ben költözött új otthonába, a frissen felépült Országház épületébe.

A Minisztertanács egy 1952-es határozata nyomán a könyvtár nyilvánossá vált, s önálló költségvetési intézményként a kultuszminisztérium felügyelete alá került.

A magyar politikai élet demokratikus változásai és reformja, a politikai rendszerváltozás hatására a könyvtár 1991-től újra a törvényhozás könyvtára lett, ugyanakkor nyilvános közkönyvtári és országos tudományos szakkönyvtári feladatait is teljesíti.

Az intézmény felügyeletét az Országgyűlés elnöke látja el, jogi helyzetét 1994-től a Házszabály rendezi.

Ma, az Országgyűlési Könyvtár nyilvános, országos feladatkörű szakkönyvtár, amelybe minden 18 éven felüli magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.

Gyűjtőkör és állomány

A könyvtár főgyűjtőkörei az állam- és jogtudomány, politikatudomány, modern kori magyar és egyetemes történelem, valamint az Országgyűlés dokumentumai. Az OGYK e szakterületeken a hazai szakirodalmat teljes körűen, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjti és dolgozza fel. Válogatva gyűjtjük az újkori magyar és egyetemes történelem, a közgazdaságtan, a szociológia, valamint a statisztika szakirodalmát, illetve a külföldi parlamentek, az ENSZ és szakosított szervezetei, valamint az Európai Unió hivatalos kiadványait is.

Az állomány nagysága megközelíti az 1 millió könyvtári egységet, az éves gyarapodás pedig meghaladja a 10 ezer kötetet.

Kiemelkedően gazdag régi hírlap és folyóirat-állományunk. A kurrens sajtótermékekből pedig jelenleg mintegy 2000 féle érhető el a könyvtárban – ezeknek majdnem fele idegen nyelvű.

A jogi szakirodalom jelentős részét a magyar és külföldi jogszabályok gyűjteményei alkotják. Könyvtárunkban a magyar jogszabályok Szent István uralkodásától kezdve megtalálhatók. A különböző országok jogszabályait a 19. századtól gyarapítja tervszerűen a könyvtár.

A könyvtár gazdag társadalomtudományi gyűjteményt mondhat magáénak, melyet képviselők, tudósok is gyarapítottak magángyűjteményükkel, de árverésekből is kerültek az állományba értékes dokumentumok.

A felsorolt gyűjtési területek mellett teljességre törekedve gyűjti a könyvtár a magyar parlamenti dokumentumokat is: az Országgyűlési Könyvtárban található a magyar országgyűlési dokumentumok legteljesebb, nyilvános gyűjteménye, amelyet 1991 óta Magyar Parlamenti Gyűjteménynek nevezünk. A hivatalos magyar, nyomtatott parlamenti dokumentumokat (naplók, irományok, költségvetések, stb.) 1861-től egészen a legfrissebb dokumentumokig szolgáltatja a gyűjtemény.

A Külföldi Parlamenti Gyűjtemény dokumentumai 1878 óta folyamatosan érkeznek a könyvtárba, elsősorban cserekapcsolatok révén (ma mintegy 30 országgal állunk cserekapcsolatban). A dokumentumok az országok nemzeti nyelvein érkeznek hozzánk különböző formában (papír, mikrofilmlap, CD-ROM, on-line adatbázis), melynek eredményeképpen ma már több mint 20 ország törvényhozását követhetik nyomon a gyűjteményben az érdeklődők. Ugyanitt érhetők el az Interparlamentáris Unió hivatalos dokumentumai és on-line adatbázisai is.

Az ENSZ Letéti Gyűjteménye ingyenes hozzáférést biztosít

  • a nemzetközi szervezet fő szerveinek (Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság, Titkárság) és
  • szakosított szervezeteinek (GATT/WTO World Trade Organization, IAEA International Atomic Energy Agency, ILO International Labour Office, UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization , UNIDO United Nations Industrial Development Organization) angol és francia nyelvű kiadványaihoz;
  • az ENSZ elődjének számító Népszövetség dokumentumaihoz,
  • az OECD kiadványaihoz, valamint számos szakadatbázishoz.

Az Országgyűlési Könyvtár az Európai Unió letéti könyvtára is. A letéti státusz azt jelenti, hogy könyvtárunk teljes, ingyenes sorozatot kap az Európai Unió kiadványterméséből, s ingyenes hozzáférést kap és biztosít az EU hivatalos adatbázisaihoz. A dokumentumokat Magyarország 2004-es, uniós csatlakozásáig kizárólag angol nyelven kaptuk, azóta már magyar nyelven is érkeznek kiadványok. A különgyűjtemény nem csak az EU hivatalos kiadványaihoz biztosít hozzáférést, hanem tervszerű állományfejlesztés keretében gyűjti az uniós szakirodalom hazai és nemzetközi legjavát, monográfiákat, gyűjteményes kiadványokat éppúgy, mint folyóiratokat, CD-ROM-okat, vagy éppen on-line adatbázisokat.

Szolgáltatások

A nagy olvasóteremben és három különgyűjteményi olvasótermünkben összesen 120 férőhellyel várjuk az olvasókat, akinek 15 ezer kötetes kézikönyvtári állomány, 900 ezres raktári állomány, folyóirat-olvasó, az olvasótermekben és a katalógusfolyosón 40 db számítógép, elektronikus katalógus, valamint számos magyar és külföldi adatbázis áll rendelkezésére a tanuláshoz, kutatáshoz.

Az információs pontokon a tájékoztató szolgálat munkatársai tájékoztatást nyújtanak a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, számítógépes adatbázisairól.

Lehetőség van másolatok készítésére, digitális másolatok megrendelésére.; saját illetve előfizetett adatbázisok használatára; témafigyelés vagy irodalomjegyzék készítés megrendelésére.

Nyitva tartás: H-P: 9.00–20.00, Sz: 10.00–18.00
Honlap: http://www.ogyk.hu

Utoljára frissítve: szombat, 23 április 2016 15:50