Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Blaskovich Sándor: Érdekösszeférhetetlenség

Blaskovich Sándor: Érdekösszeférhetetlenség
Blaskovich Sándor: Érdekösszeférhetetlenség. Budapest:Hornyánszky Viktor Nyomdája, c.1901.175 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Tájékoztatás. In: Blaskovich Sándor: Érdekösszeférhetetlenség. Budapest:Hornyánszky Viktor Nyomdája,c.1901 VII-IX.p.

"Az 1901. évi összeférhetetlenségi törvényjavaslat helyes vonatkozásait és hézagait igyekszem e kis munkával nyilvánvalóvá tenni. A részletek közül arra, amit jelentéktelennek tartok, nem tértem ki. Viszont helyes világításba igyekeztem vonni a törvényjavaslatnak azon részeit, amelyeket eddigelé nem ismertek, és így megfelelően nem is tárgyalhattak.

Azzal a nagy, lelkes egyetértéssel szemben, mellyel a törvényjavaslatot minden párt fogadta, parlamenti szerepében senki se juthatott volna érdeklődéshez – bármennyire országos jelentőségű legyen is javaslata. A kedélyek bizonyos mértékig elfogultak, a nagy politikai zűrzavar meggátolja a tisztánlátást. Ezért használtam, nálunk szokatlanul, a nyilvánosságnak ezt az útját, a könyvalakot, eszméimnek és meggyőződésemnek közlésére.

Megfigyeléseim, s a belőlük vont tanulságok úgyis olyan természetűek, hogy a kitűzhető célok megvalósítása évek munkáját, az állami és közgazdasági élet olyan mérvű respektálását kívánja meg, amelyre ma se parlament, se kormány nem volna hajlandó. (...)"