Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Deák Albert: A parlamenti kormányrendszer Magyarországon

Deák Albert: A parlamenti kormányrendszer Magyarországon
Deák Albert: A parlamenti kormányrendszer Magyarországon. 1. kötet, 1-2. rész. Budapest: Grill, 1912. 383 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Dr. T.L.: A parlamenti kormányrendszer Magyarországon. = Jogállam. 1911. X. évf. 10. szám, 779-781.p.

"Magyarország történetének gerincét 1867 óta parlamentjének élete alkotja s így természetes, hogy a parlamentarizmus egyes kérdéseivel mind behatóbban foglalkozik tudomány és publicisztika. Deák Albert egy lépést tesz előre. Ö már nem elégszik meg egy-egy részletkérdés vizsgálatával, sem azzal, hogy a magyar parlamentarizmus kérdései csupán az általános magyar közjogon belül tárgyaltassanak, hanem egy nagyszabásúnak terve­zett munkában meg akarja alkotni a magyar parlamenti kormányrendszer monografikus és teljes képét úgy, amint az alkotmányunkban kifejlődött s amint az ma nemzeti életünkben jelentkezik. Valóban nagy feladat. S így megoldásának megkísérlése mindenesetre érdekes vállalkozás. (...)

Először általános bevezetést ad, majd a magyar király hatalmának jellemzése után kifejti a király és a minisztérium viszonyát, ehhez függelékül felelős kormányaink parlamenti történetének rövid vázlatát adván; végül vázolja a kormány viszonyát az országgyűléshez. (...) Fejtegetéseiben arra az eredményre jut, hogy a magyar és az angol parlamenti kormányrendszer lényegében megegyezik s a különbséget a két parlament erkölcsi erejében és abban látja, hogy szerinte «a magyar parlamentarizmus lelete szilárdabb anyagi alapon áll, mint az angolé. Mert törvényen nyugszik.» (...) Deák Albert szépen és helyenként szónoki lendülettel megirt műve, ha nem is annyira a magyar közjog tudományának, mint inkább a publicisztikai irodalomnak érdekes és értékes gyarapodása."