Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből

Horváth Mihály: Huszonöt év
Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig 2. javított, bővített kiadás. Pest: Ráth, 1868. 1-3. kötet

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás: Századok, 1868. II. évf. 8. szám, 587.p.

"Horváth Mihály „Huszonöt év Magyarország történelméből" című nagybecsű monográfiája, mely nélkül nemzetünk jelen századi fejlődési, haladási folyamát ismerni lehetetlen, második, bővített kiadásában immár teljesen megjelent. Élő történészeink legkitűnőbbje e kiadás becsét még számos új érdekes adattal növelé, melyeket részint Deák Ferencz emlékezetének dús tárházából, részint Szögyényi-Marich László, Fehérvármegye főispánjának ama századnegyed történetére nézve megbecsülhetetlen fontosságú emlékirataiból merített. A három nagy kötetből álló munkát Ráth Mór a beltartalom értékéhez méltó dísszel állítá ki."