Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Körösényi András: A magyar politikai rendszer

Körösényi András: A magyar politikai rendszer
Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás. Budapest:Osiris, 2007. 379 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Előszó. In: Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás. Budapest: Osiris, 2007. 15–16 p.

"Könyvünk (...) három nagyobb tematikai egységbe foglalja az egyes fejezeteket. Az első részben a politikatörténet, politikai tradíciók és kultúra, politikai gondolkodás, azaz a politikai intézmények és a szereplők cselekvése előtti „puhább”, de egyben masszívabb, tartósabb – csak lassan változó – dimenzió tartozik.

Az alkotmánnyal kezdődő, a könyv gerincét alkotó második rész az állami intézményrendszerrel (kormány, parlament, államfő, stb.), míg a harmadik a politikai szereplőkkel (pártok, érdekszervezetek, mozgalmak, stb.) foglalkozik. Végül könyvünket egy értékelő-értelmező összefoglaló fejezet zárja. (...)"