Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918

Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918
Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918: Társadalomtörténeti tanulmány. Budapest: Élet Irod. és Ny.Rt., 1942. 100 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Mérei Gyula: Lakatos Ernő: A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918.= Századok, 1945–1946. LXXIX-LXXX. évf. 1-4. szám, 286–287. p.

"[Lakatos] nagy szorgalommal és önmegtagadást igénylő hangyamunkával hordta össze anyagát statisztikákból, gazdacimtárakból, parlamenti almanachokból, tiszti címtárakból, családtörténeti összefoglaló művekből és résztanulmányokból s a korszak publicisztikai és gyérszámú tudományos feldolgozásaiból. Fontos adatsorok, statisztikák felvonultatásával vizsgálja az egyes kiegyezés korabeli pártok társadalmi összetételét és megállapítja, hogy valamennyiben a birtokos nemesség és az arisztokrácia volt többségben. A politikai vezetést az arisztokrácia tartotta kezében. Az ő képviselői ott ültek a miniszteri székekben és hivatalokban, az alsóházban, a felsőházban és a közélet minden fontos pozíciójában. Ezek a képviselők és tisztviselők többnyire maguk is arisztokraták voltak, vagy pedig tőlük függő közép- és kisnemesek. (...)

Ügyesen szemlélteti az arisztokrata réteg belső átalakulását, új elemekkel való felfrissülését is. (...) Vizsgálja a középosztály szerepét a politikai vezetésben, boncolgatja alakuló hivatástudatát, leírja szerepét a politikai életét irányító tevékenységekben. Elemezgeti az egyes középosztálybeli foglalkozások társadalmi és politikai súlyát. (...)

Nagyon hasznos munkát végzett Lakatos ezeknek a politikai és társadalmi jelenségeknek leírásával (…) kár (...), hogy egyes megállapításaiból nem vonja le a gyakran önként is kínálkozó következtetéseket és nem igyekszik szociológiai magyarázatát adni a leírt jelenségeknek. (...)

Lakatos műve – hiányai ellenére is – különösen rendkívül hasznos adatai miatt, értékes gyarapodása tudományos irodalmunknak."