Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok, 1867-1914

Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok, 1867-1914
Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok, 1867–1914. Budapest: Ranschburg, 1934. 363 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Tóth László: Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogrammok. (1867–1914) = Századok, 1938. LXXII. évf. 4–6. szám, 262–263.p.

"Mérei munkája címében a kiegyezés utáni Magyarország politikai pártjai programjának az ismertetését ígéri. A mű azonban ennél sokkal többet nyújt, mert a programokat nem elszigetelten tárgyalja, hanem genezisükben, úgy, ahogy a pártok életében létrejöttek, illetőleg átalakultak. Munkája ilyenformán gyakran a pártok vagy pártmozgalmak történetévé szélesedik. Ez az egyébként helyes és termékeny módszer nagyon kitágította a mű kereteit. Mérei négy részre tagolva (1. A 67-es alapon álló közjogi pártok. 2. A függetlenségi párt. 3. A konzervatív pártok. 4. Gazdasági és szociális pártok) adja elő a pártprogramok történetét. (...) Mérei (...) jó munkát végzett s a pártprogramok szövegének közlése csak emeli értekezésének használhatóságát. Könyve, mely különösen az egykorú hírlapok közlésein épül fel, értékes fejezet a 67 utáni Magyarország történetéhez."