Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza

Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza
Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza. Történelmi tanulmány. Budapest: Maecenas, 1988. (Repr. Kiadás) 263 p.

A kiadás digitalizált változata elérhető a portálon. Szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Munkácsi Kálmán: A magyar állam életrajza. = Történeti Szemle, 1918. V. évf.3–4. szám, 267–270.p.

"(...) Szekfü Gyula (...) életrajznak nevezi művét, mert a magyar történelemnek csak azon adatait emeli ki, melyek az állam fejlődésének folyamára valóban hatást gyakoroltak. Előadásának vezérfonala, hogy a magyar állam kezdetétől a kiegyezésig, a modern alkotmányosság korszakáig egyetlenegy nemzet, a magyar nemzet produktuma és hogy a magyar állam megalakulásakor belépett a keresztény germán kultúrközösség kereteibe s mind máig oda tartozik. (...)

Szekfüt anyaga kiválasztásában állami szempontok vezetik. Az fontos rá nézve, a mi a magyar állam fejlődését előmozdítja vagy hátráltatja. A nemzeti önrendelkezés és magyar államiság történetét írja meg s ebben, valamint a nyugati hatások nemzeti feldolgozásának, a nemzeti élet folytonosságának feltüntetésében, az egymás után következő korok és nemzedékek kölcsönhatásának, az állami feladatok átöröklésének kimutatásában, az újabb magyar és nyugat-európai kutatás felhasználásával elsőrendűt alkotott.

Könyve közérthetőségre törekvés mellett is tudományos munka. Mindig tárgyilagos, egyformán szenvedély nélkül – mintegy felülről – ítéli meg a magyarság erényeit és hibáit, a Habsburg-korban a tényleges európai helyzetet nem ismerő, szűk látókörű rendi országgyűléseket, a vármegyei szervezetben a magyarságot fenntartó nemességet s a Habsburg-monarchia rendeltetését félreismerő, magyar nemzetet elnyomó, germanizáló bécsi kormányokat. (...)"