Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Jogforrások

Corpus JurisA Digitalizált Törvényhozási Tudástárban megtalálható dokumentumok gerincét alkotják az ún. jogforrások. A portálon a felhasználók átfogó tájékoztatást kaphatnak a magyar jogforrási rendszer múltjáról, és az írott jogforrások rendszeréről.Annak érdekében, hogy minél több jogforrás legyen hozzáférhető a portálon, linkkapcsolattal elérhető a Magyarországon megjelent törvénycikkek, a Corpus Juris Hungarici honlapja.Az országosan megjelenő hivatalos közlönyök közül jelen projektben a Tanácsok Közlönye lett digitalizálva, de a DTT portál átfogó tájékoztatást nyújt a magyarországi hivatalos orgánumokról egészen a Magyar Közlönyig. Ez utóbbit szintén linkkapcsolat segítségével érhetik el az érdeklődők.A projekt keretein belül digitalizálásra került 7 minisztérium ágazati vagy tárcaközlönye, a 19. század végétől sok esetben 1990-ig. Ezekről részletes ismertetők is olvashatók a portálon, ahonnan egy kattintással tovább lehet lépni magukhoz a digitalizált közlönyszámokhoz is.Az Országgyűlési Könyvtár egy korábbi digitalizálásának eredményeként a DTT portálról elektronikusan elérhető a Magyarországi Rendeletek Tára, az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye. Magyarországon a szokásjog kitüntetett szerepet játszott, ez indokolta a bíróságok elvi megállapításait tartalmazó döntvénytárak digitalizálását és önálló gyűjteménybe szervezését.

Alkategóriák

Törvénytár

Magyar Törvénytár A magyar jogrendszerben a legmagasabb szintű jogforrás a törvény, amelynek megalkotására évszázadok során az államforma változásának megfelelően különböző szervek voltak jogosultak. A törvényeket többször összegyűjtötték, kiemelkedő gyűjtemény a Corpus Juris Hungarici millenniumi kiadása, amely tartalmaz minden magyar törvényt Szent István királytól az 1898. év végéig, minden erdélyi törvényt 1540-től 1848-ig bezárólag, valamint Werbőczy Hármaskönyvét. Később, 1999-ben egy újabb, immár elektronikus változatot adtak ki, amely 1945-ig tartalmazta a törvénycikkeket. A DTT portálról linkkapcsolattal érhető el a Corpus Juris Hungarici honlapja. Innen már az 1945 után megjelent törvények eredeti (közlönyben megjelent) állapotukban érhetők el. A Corpus Juris Hungarici történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.
Elemek megtekintése...

Rendeletek Tára

Magyarországi Rendeletek Tára A Magyarországi Rendeletek Tára a királyi és kormányszintű rendeletek hivatalos gyűjteménye volt 1867 és 1945 között. Válogatva tartalmazza az adott időszakban kiadott királyi (kormányzói) rendeleteket, miniszterelnöki rendeleteket, kormány- (összminisztériumi, összminiszteri) rendeleteket, miniszteri rendeleteket, egyéb, a jogszabályok körébe nem tartozó rendelkezéseket (például átirat, felszólítás, körlevél, hirdetmény, királyi meghívólevél). A kiadvány nem kihirdetési helye volt a rendeleteknek, az egyes kötetek utólag kerültek egybeszerkesztésre. Az Országgyűlési Könyvtár egy korábbi digitalizálásának eredményeként a DTT portálról elektronikusan elérhető a Magyarországi Rendeletek Tára, az 1867-1945 között kiadott rendeletek válogatott, utólag szerkesztett gyűjteménye. A Magyarországi Rendeletek Tára történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.
Elemek megtekintése...

Hivatalos közlönyök

Közlöny A hivatalos közlönyök minden demokratikus jogállam elengedhetetlen tartozékai. Magyarországon az országos hivatalos közlönyök 1848-tól napjainkig tartalmazzák a jogi normákat, amelyek minden állampolgárra nézve kötelező erővel bírnak. A DTT portálon az országos hivatalos közlönyök közül digitalizált formában egyelőre a Tanácsok Közlönye érhető el. A többi országos hivatalos közlöny bemutatása itt olvasható. A cél az volt, hogy egy helyen láthassa a felhasználó, milyen országos hivatalos közlönyök léteztek Magyarországon 1848-tól máig.
Elemek megtekintése...

Ágazati közlönyök

Belügyi Közlöny Ágazati vagy tárcaközlönyöknek nevezzük a minisztériumok által kiadott, szerkesztett hivatalos lapokat, amelyek tartalmazták mind a szakterületre jellemző legfontosabb magas szintű jogszabályokat (törvényeket és rendeleteket) valamint a minisztérium irányítása alatt álló országos hatáskörű szervek számára kiadott normákat (utasításokat, irányelveket, határozatokat, közleményeket, személyi híreket stb.) A DTT portálon a belügyi, földművelésügyi, honvédelmi, igazságügyi, kereskedelmi, külügyi, vallás- és közoktatásügyi tárca lapjai találhatók meg. Az ágazati közlönyökről hosszabb ismertetők itt olvashatók, és maguk a digitalizált közlönyök az ismertetők oldaláról is elérhetők.
Elemek megtekintése...

Döntvénytárak

Büntetőjogi DöntvénytárA Döntvénytárak gyűjteményrész alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent és az Országgyűlési Könyvtár állományában fellelhető döntvénytárak és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadványok digitalizált gyűjteménye. Az adott időszak vonatkozásában a teljességre törekedve lett felvéve a Tudástárba valamennyi rendszerező (azaz több jogágat érintő) és az egyes jogágak bírói gyakorlatát feldolgozó döntvénygyűjteményt.A Tudástár részét képezi többek között a dualizmus korának első rendszerező döntvénygyűjteménye, a Jogtudományi Közlöny szerkesztősége által kiadott Döntvénytár, melyet 1870-ben indítottak meg és 1869 valamint 1906 között hozott határozatokat tartalmazott. Megtalálható a gyűjteményben továbbá a Grill-féle döntvénytár, melynek első tizenkilenc kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár volt, melynek kötetei 1927 és 1943 között jelentek meg. Ide kattintva lehet böngészni a digitalizált döntvénytárak között.További információk a digitalizált döntvénytárakról
Elemek megtekintése...