Ugrás a tartalomra
Betűméret

Országgyűlési dokumentumok

Az Országgyűlési Könyvtár 2001 óta foglalkozik tervszerűen könyvtári dokumentumok digitalizálásával. A kiemelten védett könyvtári állományrészek digitalizálása mintegy 600.000 oldalnyi országgyűlési forrásdokumentum feldolgozásával kezdődött meg. Először feldolgozásra kerültek az 1861 és 1990 között megjelent hivatalos magyar országgyűlési naplók és irományok, amelyek az Országgyűlés (a kétkamarás időszakban mindkét ház) plenáris üléseiről készült 1861-től szószerinti naplók, olykor összefoglaló jegyzőkönyvek, valamint a tárgyalások alapját képező iratanyagok, a cikluson belül sorszámmal ellátott ún.irományok. Mindkét dokumentumtípushoz jól szerkesztett mutatóköteteket készítettek.Magyar Parlamenti Gyűjtemény1884-től 1949-ig a ciklusok elején a képviselőház, illetve a felsőház tagjairól almanachok jelentek meg 18 kötetben, amelyeket a könyvtár szintén digitalizált.A ciklus közbeni változásokat az évente kiadott ún. lakáskönyvekben lehet nyomon követni. Ezek digitalizálása folyamatban van.Az alsóház 1848-tól maga választotta tisztségviselőit: az elnököt, a két alelnököt, és a jegyzőket, akik tevékenységüket a mindenkori házszabálynak megfelelően végezték. A főrendiház elnökét és alelnökeit az uralkodó nevezte ki. Az 1848 és 1990 közötti időszakban megjelent házszabályok is elérhetők digitalizált formában a portálról a többi adatbázishoz hasonlóan linkkapcsolattal. Az éves költségvetés megállapítása 1848 óta az Országgyűlés joga. 1848-1949-ig linkkapcsolattal elérhetőek a DTT portálról az állami költségvetés kötetei.