Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Magyarországi Rendeletek Tára

Keresés a Magyarországi Rendeletek Tára adatbázisban

Ugrás az adatbázisra

Segédlet

Az adatbázisban az alábbi szempontok szerint lehet keresni:

  •  a jogszabály szövegének és címének szavai,
  •  a kibocsátás éve,
  • a kibocsátó,
  •  a jogszabály száma,
  •  a jogforrás típusa. 

 

Az adatbázisban szereplő, kereső mezők neve és azok tartalma:

 Szavak

A jogszabályszövegében bárhol előforduló szó.

Cím

A jogszabály címében előforduló szavak.

Rendszám

A rendelet kibocsátásának éve és a rendelet száma együtt kereshető a következő formátumban: évszám/rendelet száma (1867/1331).

Sorszám

A Rendeletek Tárának egyes köteteiben szereplő rendelkezéseket a szerkesztők, kötetenként, illetve évenként újra kezdődő folyamatos arab sorszámozással látták el. Ez a szám csak az adott rendelet köteten belüli sorrendjét mutatja. A keresés formája: évszám/sorszám. A keresés szempontjából egyáltalán nem releváns.

Típus

A jogforrás típusa. A Rendeletek Tára nemcsak rendeleteket tartalmaz, hanem egyéb jogszabálytípusokat is. Tartalmaz továbbá olyan egyéb „rendelkezéseket”, amelyek nem tartoznak a jogszabályok körébe. A jogforrástípusok a mező indexében nem hierarchiában, hanem egyszerű betűrendben kerültek felsorolásra.

Kibocsátó

A jogszabályt kibocsátó, illetve a rendelkezést közreadó szerv nevének rövidítése.
A rövidítések feloldása

Dátum

A jogszabály kibocsátásának napja.

Keresés 

A mezők végén lévő Index gombra kattintva legördítheti az adott mező tartalmát, ahonnan beemelheti a mezőbe a keresett kifejezést. Lehetőség van több kifejezés összekapcsolására is egy adott mezőben. Ilyenkor a kifejezések közé az and (és), az or (vagy), illetve a not (de nem) operátorokat kell beírni.
Többféle keresési szempontot is megadhatunk, ilyenkor a megfelelő kereső mezőket kell külön-külön kitölteni. Az egyes kereső mezőkbe beírt kifejezéseket az adatbázis automatikusan „és” művelettel kapcsolja össze.

Keressük például a népiskolákkal foglalkozó vallás- és közoktatásügyi miniszteri (VKM) rendeleteket à A „Szavak” (esetleg a „Cím”) mezőbe kerül a keresett téma, a „Kibocsátó” mező indexéből pedig kiválasztjuk a minisztérium rövidítését (VKM).

Mivel az egyes kötetekben szereplő tárgymutatók, szakrendi mutatók nem kerültek önállóan indexelésre, ezért egy adott témával foglalkozó rendelet kikereséséhez csak a szövegszavas (esetleg címszavas) keresést tudjuk alkalmazni. Így viszont egy nagyobb találati halmazból kell kiválogatni a releváns találatokat. Szűkíthetjük a keresést további szempontok megadásával (kibocsátás éve, kibocsátó etc. )

Konkrét rendelet kikereséséhez célszerű a „Rendszám2 mezőt választani, ahol a kibocsátás éve és a rendelet száma együtt szerepel.
A kereső kifejezéseket csonkolhatjuk is. A * tetszőleges számú karakter, a ! pedig egy konkrét karakter helyettesítésére szolgál.

Böngészés

Lehetőség van az egyes évfolyamok köteteit lapozni, böngészni. Ebben a funkcióban csak az aktuálisan megnyitott oldalon tudunk keresni.

Találatok megjelenítése

A keresés eredményeként előállt találatok száma az oldalszámokat mutatja, nem pedig a tényleges találatokat. Például ha egy rendelet 5 oldalas, akkor azt a rendszer 5 találatnak veszi, és találati soronként hozza ki a rendelet egy-egy oldalát. A találati lista a rendelet kibocsátásának éve szerint, rendezi az anyagot.

Nyomtatás, mentés

Mivel az adatbázis egy-egy joganyagot nem egységben kezel, hanem oldalanként jeleníti meg azt, ezért a nyomtatás és a mentés is csak oldalanként lehetséges.

Felhasznált irodalom:

  • A magyar hivatalos közlöny 150 éve. Budapest: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1998. 235 p.
  • Ladik Gusztáv: Szakszerű tárgymutató a Magyarországi Rendeletek Tára 1867–1906. évfolyamához. Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1907. 516 p.
  • Ladik Gusztáv: Tételes közigazgatási jogunk alaptanai. Szombathely: Martineum Könyvnyomda, 1936. 412. p.
  • Molnár Kálmán: A kormányrendeleti jogalkotás technikája. = Magyar Jogi Szemle, 1927. VIII. évf. 3. szám. 112–115. p.