Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Törvénytár

Magyar Törvénytár A magyar jogrendszerben a legmagasabb szintű jogforrás a törvény, amelynek megalkotására évszázadok során az államforma változásának megfelelően különböző szervek voltak jogosultak. A törvényeket többször összegyűjtötték, kiemelkedő gyűjtemény a Corpus Juris Hungarici millenniumi kiadása, amely tartalmaz minden magyar törvényt Szent István királytól az 1898. év végéig, minden erdélyi törvényt 1540-től 1848-ig bezárólag, valamint Werbőczy Hármaskönyvét. Később, 1999-ben egy újabb, immár elektronikus változatot adtak ki, amely 1945-ig tartalmazta a törvénycikkeket. A DTT portálról linkkapcsolattal érhető el a Corpus Juris Hungarici honlapja. Innen már az 1945 után megjelent törvények eredeti (közlönyben megjelent) állapotukban érhetők el. A Corpus Juris Hungarici történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.