Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Könyvek

Digitalizált könyvekA Digitalizált Törvényhozási Tudástár keretében 1864 mű 2248 kötetének digitalizálása történt meg; ezek jogtudományi, politikatudományi és történettudományi, valamint az Országgyűlés történetével, működésével kapcsolatos művek. A könyvek nagy része szerzői jogi védettség alatt áll, ezért csak az Országgyűlési Könyvtár területén található számítógépeken olvasható. A szerzői jogilag nem védett művek szabadon hozzáférhetők. A DTT portál digitalizált könyvei között neves jogtudósok, társadalomtudósok, politikusok művei kaptak helyet. A 19. és a 20. század folyamán publikáló alapvető művek szerzőinek életrajzai olvashatók a portálon.A digitalizált könyvek közül kiválogatásra kerültek a nagy érdeklődésre számot tartó, meghatározó művek, és kapcsolódnak hozzájuk könyvismertetők, bírálatok. Ezek a hosszabb rövidebb ismertetések közelebb hozzák a kort, amelyben a művek íródtak, és sokszor nyelvezetük miatt is érdekes és hasznos olvasmányok. A könyvismertetők innen érhetők el.

Alkategóriák

Adattárak

Jogi FogalomtárAz adattárak gyűjteményben található műveket annak érdekében válogattuk, hogy olvasóink gyorsan és egyszerűen, egy helyen megtalálják azokat az adat-típusú információkat, melyek elengedhetetlenek munkájukhoz.A DTT adattárak elnevezésű dokumentumcsoportja több szempontból is eltér az adatbázisban szereplő más témakategóriáktól. A legszembetűnőbb különbség, hogy az adattár besorolású kötetek válogatása inkább formai, semmint tartalmi szempontok alapján történt. A művek horizontálisan lefedik az Országgyűlési Könyvtár főgyűjtőköreit, melyek a digitalizálásra szánt dokumentumok kijelölésének is alapjául szolgáltak. E dokumentumcsoportban így egyaránt találhatunk jogi, politikai és történeti tematikájú köteteket, közös vonásuk azonban, hogy tény-adat jellegű információkat (statisztikák, névtárak) tartalmaznak, illetve lexikális tudást (fogalom-meghatározások, életrajzok, évszámok) közvetítenek. Néhány adattárhoz is tartoznak könyvismertetések, amelyek itt olvashatók.
Elemek megtekintése...

Jogi témájú könyvek

Beck Salamon: A köteles részes jogállásaA jogi és államtudományi szakirodalomban a jogi nyelvet és jogászi gondolkodásmódot kifejező folytatólagosságot leginkább a két világháború közötti jogi irodalom, jogi érvelés és fogalomhasználat közelíti meg, ezért tartalmi szempontból ezek digitalizálása a legindokoltabb. A két világháború közötti jogtudósok munkássága, többek között (Kuncz Ödön, Grosschmid Béni (Zsögöd Benő), Concha Győző, Magyary Zoltán, Ereky István, Moór Gyula, Horváth Barna, Tomcsányi Móric vagy Irk Albert stb.) művei jogterületükön szellemi alapjai a magyar jogászi kultúrának és érvelésnek. Ezeknek a műveknek széleskörű beemelése a nyilvánosan hozzáférhető tudástárba, valódi, közismeretet fejlesztő értékmentés. 1945 után is születtek olyan maradandó értékű jogi és államtudományi monográfiák különösen a polgári jog, büntetőjog köréből, amelyek digitalizálásra kerültek.A kiválasztott könyvek az alábbi gyűjteményekbe szervezve érhetők el a portálon.A jogi témájú könyvekről itt olvashatók könyvismertetők.
Elemek megtekintése...

Országgyűlési szakirodalom

Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések a sajtószabadságrólAz országgyűlési szakirodalom gyűjtemény a parlamentarizmussal, az Országgyűlés történetével, szervezetével, működésével foglalkozó könyveket tartalmazza. A művek kiválasztásának szempontjai voltak: a kiválasztott művek magyar nyelvűek,döntően 1850 és 1945 között kerültek kiadásra, és megtalálhatók az Országgyűlési Könyvtár állományában. A csekély számban kiválasztott 1945 után kiadott könyv jelentősége miatt került fel a listára. A művek kiválasztásában az alábbi tematikus szempontok játszottak szerepet..
Elemek megtekintése...

Politikai és történelmi témájú könyvek

Jászi Oszkár: A nemzetállamok kialakulása és a nemzetiségi kérdésA kiválasztott politikai és történelmi témájú könyvek magyar nyelvűek, döntően 1850 után és 1945 előtt kerültek kiadásra, a reformkortól a második világháború végéig terjedő időszak egy-egy szeletével foglalkoznak, és megtalálhatóak a könyvtár állományában. Az 1945 utáni magyar parlamentarizmus eseményei egy-egy mértékadó feldolgozás kiválasztásával lesznek bemutatva. Az alábbi alapelveknek megfelelő, s az említett időhatáron belül megjelent dokumentumok túlnyomó többsége bekerült a válogatásba. A csekély számban kiválasztott, 1945 után kiadott dokumentumok jelentőségük miatt kerültek fel a listára.A könyvek kiválasztásának további szempontjairól, és azok gyűjteményeiről itt olvashatnak bővebben.
Elemek megtekintése...

Könyvismertetők

Ferenczi Zoltán: Deák élete A Tudástárban jogtudományi, politikatudományi, történettudományi és az Országgyűlés történetével kapcsolatos könyvek kaptak helyet. Ezekből a fontosabb, sokszor nagy érdeklődésre számot tartó, meghatározó műveket válogattunk ki, és kerestünk hozzájuk korabeli, vagy az utókor által készített könyvismertetőket vagy bírálatokat. Ezek a hosszabb rövidebb ismertetések közelebb hozzák a kort, amelyben a művek íródtak, és sokszor nyelvezetük miatt is érdekes és hasznos olvasmányok. A könyvismertetők innen érhetők el. A könyvismertetők sokszor rövidítve, a lényeg kiragadásával kerültek ki a portálra. Az ismertetett mű címére kattintva könnyen el lehet jutni a digitalizált könyvhöz. A könyvismertetők ezen az oldalon vannak összegyűjtve, míg tematikusan is lehet belőlük válogatni az adott témáknál: adattárak, jogi témájú könyvek, politikai és történelmi témájú könyvek, országgyűlési szakirodalom. Amennyiben a könyv szerzői jogi korlátozás alatt áll, csak az Országgyűlési Könyvtár számítógépein olvasható.
Elemek megtekintése...