Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Országgyűlési szakirodalom: a művek kiválasztásának szempontjai

A művek kiválasztásának szempontjai:

 • országgyűlés-történeti átfogó művek,
 • a magyar parlamentarizmus történeti korszakainak irodalma: a rendi országgyűlés, az első népképviseleti országgyűlés, a polgári parlament,
 • a kétkamarás és egykamarás törvényhozás története: alsóház, felsőház, képviselőház, főrendiház és felsőház, nemzetgyűlés, országgyűlés,
 • az országgyűlésekről szóló művek műfaja szerint: országgyűlési beszédek, kortes beszédek, a választók előtt mondott programok, képviselői beszámolók, emlékiratok, visszaemlékezések,
 • az országgyűlés résztvevőiről szóló (szép)irodalmi művek,
 • országgyűlési pártokról szóló művek,
 • az országgyűlési tisztségviselőkről, és a tisztviselőkről szóló művek,
 • kiemelkedő törvényjavaslatok története (választójog, felsőház reformja),
 • idegen nyelven az országgyűlésről megjelent, könyvtárunkban meglévő művek.

 

Algyűjtemények:

 • az országgyűlés (nemzetgyűlés) története, szervezete, működése: az országgyűlés szervezetével (ideértve a delegációkat és a bizottságokat is), illetve tevékenységével foglalkozó művek; az országgyűlés helyszínéről, épületeiről szóló művek
 • alsóház/képviselőház/nemzetgyűlés: az alsóházzal, a képviselőházzal, a nemzetgyűléssel (annak felépítésével, működésével) foglalkozó művek;
 • főrendiház/felsőház: a főrendi táblával, a főrendiházzal, a felsőházzal (annak felépítésével, működésével, reformjával) foglalkozó művek;
 • törvényjavaslatok, viták, a királlyal, illetve a két ház egymással folytatott levelezése: törvényjavaslatokat, jelentéseket, feliratokat és leiratokat, elfogadott törvényeket és tárgyalásukat, illetve elemzésüket, bírálatukat tartalmazó művek; a jogalkotó tevékenység elemzése;
 • parlamenti jog: népképviseleti intézmények, parlamentarizmus elméleti megközelítése, parlament összehívása, feloszlatása, választási bíráskodás, költségvetési, zárszámadási, interpellációs, mentelmi jog, képviselői jogállás, obstrukció, házszabályi kérdések, kötött-szabad mandátum, összeférhetetlenség, kisebbségek képviselete témáit érintő művek;
 • országgyűlési képviselők, főrendiházi/felsőházi tagok: országgyűlési képviselők, főrendiházi/felsőházi tagok névsora, életrajza, beszédei; lakáskönyvek, visszaemlékezések, naplók, országgyűlési viták gyűjteményei, beszámolók, levelezések, róluk szóló beszédek (pl. gyászbeszéd)
 • „tollrajzok a parlamentről”: a parlamenti munka hátterét, érdekességeit bemutató szépirodalmi művek, anekdoták, gúnyrajzok, humor a parlamentben