Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Az 1843-44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója 1-6. kötet

Az 1843-44.évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója
Az 1843–44-ik évi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója. 1–6. kötet. Kovács Ferencz (szerk. és kiad.). Budapest: Franklin, 1894.

A kiadás digitalizált változata elérhető a DTT portálon. Szabadon hozzáférhető.

Forrás:  Kivonat Zichy Antal t. t.  márczius 5-én tett előterjesztéséből. = Akadémiai Értesítő 1894. 5. szám, 228–230.p. (részlet)

"Zichy Antal t. t. emlékezetbe hozza néhány évvel ezelőtt tett indítványát, melyet annak idején Tisza Kálmán kormány­elnök is melegen felkarolt, a régibb (48 előtti) országgyűlések kerületi ülései jegyzőkönyveinek és irományainak megmentése s egybegyűjtése iránt. Örömmel mutatja be Hódmezővásárhely volt országgyűlési képviselőjének, Kovács Ferencznek nagy munkáját, aki nem kevesebb, mint hat vastag kötetben gyűjtötte egybe az 1843/44-iki országgyűlés tárgyalásait s munkálatait. A nagy fárad­sággal, szakértelemmel s nem kevesebb anyagi áldozattal s való­ban ritka ügyszeretettel készült hézagpótló műnek csak első kötete, melyet értekező ismertet, 43 ívre terjed s tájékoztató bevezetés után az akkori Rendek táblájának 1843. május 17-től július 12-ig tartott 34 kerületi és 21 országos ülését foglalja magában, a hozzátartozó hivatalos okiratokkal, gondosan kidolgozott tárgy­mutatóval, a követek teljes névjegyzékével, sőt még a tanács­kozási teremnek térrajzával is. (...)"