Betűméret
kicsinyít
alapméret
nagyít

Politikai és történelmi témájú könyvek

Jászi Oszkár: A nemzetállamok kialakulása és a nemzetiségi kérdésA kiválasztott politikai és történelmi témájú könyvek magyar nyelvűek, döntően 1850 után és 1945 előtt kerültek kiadásra, a reformkortól a második világháború végéig terjedő időszak egy-egy szeletével foglalkoznak, és megtalálhatóak a könyvtár állományában. Az 1945 utáni magyar parlamentarizmus eseményei egy-egy mértékadó feldolgozás kiválasztásával lesznek bemutatva. Az alábbi alapelveknek megfelelő, s az említett időhatáron belül megjelent dokumentumok túlnyomó többsége bekerült a válogatásba. A csekély számban kiválasztott, 1945 után kiadott dokumentumok jelentőségük miatt kerültek fel a listára.