Nyomtatás

Grecsák Károly

Grecsák Károly
(Versec, 1854. november 15. – Budapest, 1924. december 17.)

ügyvéd, országgyűlési képviselő, bíró, kúriai tanácselnök, igazságügy-miniszter

Grecsák Károly a Temesi Bánság népes városában, Versecen (ma szerbiai település) született 1854. november 15-én. Jogi tanulmányait Budapesten végezte, jogi doktorátusa mellett 1877-ben ügyvédi vizsgát tett.

Oklevelének megszerzését követően szülővárosában ügyvédi pályára lépett, melyet 1881-től 10 évre a fővárosban politikusi tevékenységgel váltott fel. 1891 júniusától ismét a jogi pályát folytatta: ekkor Szegeden táblabírói állást vállalt. 1896-tól kisegítő bíró, 1901-től rendes bíró a Kúrián, ahol 1913-tól négy évig tanácselnöki feladatait teljesítette. Kitartó munkája és tehetsége elismeréseként 1917. június 15-én az Igazságügyminisztérium államtitkárává nevezték ki, majd két hónap múlva, augusztus 18-tól 1918. január 25-ig az igazságügyi tárca minisztere lett az egymást váltó Esterházy- és a Wekerle-kormányban. Miniszteri nyugdíjaztatásakor megkapta a valóságos belső titkos tanácsosi elismerést, ez után Budapesten ügyvédi irodát nyitva régi foglalkozását gyakorolta.

Politikai téren aktivizálódva az 1881–1884. évi ciklusban és 1887-től a Mérsékelt Ellenzék pártprogramjával országgyűlési képviselőnek választották meg (az 1884–1887-es parlamenti ciklusban nem jutott mandátumhoz). 1884-től 1891-ig lapalapítóként szerkesztette pártja német nyelvű közlönyét, a Budapester Tagblatt című politikai napilapot. 1891. május 31-én lemondott a képviselői megbízatásról és a lapszerkesztési tevékenységet is befejezve visszatért jogászi munkájához. 1918-as miniszteri nyugdíjba vonulása után ügyvédi tevékenysége mellett politikusi szerepvállalással is próbálkozott: 1920-ban alapítója, majd két évig elnöke volt a Magyar Rendpártnak, amely 1922-ben gróf Bethlen István miniszterelnök Egységes Pártjához csatlakozott.

Jogászi és politikai munkássága mellett társadalmi tevékenységet is folytatott. 1884-ben az Erzsébetvárosi Kör megszervezője. Többéves küzdelem után 1907-ben ő alapította meg az Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet, amelynek hosszabb ideig elnöki pozícióját is betöltötte.

Jogi szakirodalmi tevékenysége főként a kereskedelmi jog, váltójog, csődjog területén bontakozott ki. 1904-től 1916-ig szerkesztője a Magyar Döntvénytár 21 kötetének, 1911-ben főszerkesztője a Codex Hungaricus című Magyar törvények tízkötetes gyűjteményének. 1912-től 1916-ig az Új Döntvénytár kereskedelmi jogi köteteit is szerkesztette. Kiemelendő tény, hogy 1914-től egyik alapítója, szerkesztője, majd főszerkesztője lett a Kereskedelmi Jog című szakfolyóiratnak. Számos cikke és tanulmánya jelent meg – saját szerkesztésű folyóiratán kívül – a Jogállam, a Jogtudományi Közlöny, a Magyar Pénzügy, a Pénzintézeti Szemle, a Magyar Jogászegyleti Értekezések című folyóiratokban és különböző napilapokban is.

70 éves korában, 1924. december 17-én hunyt el Budapesten. Halála után a Jogtudományi Közlöny 1925. január 1-jén, nekrológjában így méltatta pályafutását: „nem a politikát vitte be a jogszolgáltatásba és jogalkotásba, hanem a jogot szolgálta a politikában is”.

Szerzői gyűjtemény a DTT - Magyar Jogi Portálon

Főbb művei:

 • A váltótörvény (1876. évi XXVII. törvényczikk) magyarázata: különös tekintettel a M. Kir. Curia bírói gyakorlatára. Budapest: Athenaeum, 1897. 516 p.
 • A kereskedelmi törvény zsebkönyve / Grecsák Károly (összeáll.). Budapest: Grill, 1908. 547 p.
 • Curiai határozatok kereskedelmi, váltó- és csődügyekben: 1896–1903. év[ek]ben: I–VI. köt. / Grecsák Károly (összeáll.). Budapest: Athenaeum: Politzer, 1899–1904.
 • A csődtörvény zsebkönyve: 1881. évi XVII. törvényczikk. Grecsák Károly (jegyzetekkel ellátta). Budapest: Grill, 1913. 327 p.

Irodalom:

 • Grecsák Károly. In: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. XI. köt. Budapest: Argumentum–MTA Könyvtára, 1992. 355–357. p.
 • Grecsák Károly. In: Országgyűlési almanach,1887–1892. 212.p.
 • Grecsák Károly igazságügyi államtitkár.= Jogállam, 1917. XVI. évf. 7. szám, 495. p.
 • Bolgár Ferencz: Grecsák Károly.= Jogállam, 1917. XVI. évf. 8. szám, 497–504. p.
 • Halálozás. Grecsák Károly.= Világ, 1924. XV. évf. december 19. 11. p.
 • Grecsák Károly [nekrológ]. = Jogtudományi Közlöny, 1925. LX. évf. 1. szám, 7. p.
 • Grecsák Károly [nekrológ]. = Jogállam, 1925. XXIV. évf. 1–2. szá,m 74. p.
FaLang translation system by Faboba