Ugrás a tartalomra
Betűméret

Réz Mihály

Réz Mihály
(Maroscsapó, 1878. szeptember 16. – Genf, 1921. május 26. )

tanár, politikus, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

"(...) Réz az erdélyi Maroscsapón született 1878-ban és Genfben halt meg 1921-ben. (...) vízióként látta előre az ország szétesését, s egész életében arra áldozta energiáit, hogy szóval és tettel felhívja erre a veszélyre a figyelmet.

(...) a jogi tanulmányok befejeztével mindössze huszonhárom évesen lett a kis-küküllői hosszúaszói járás szolgabírája. 1905-ben Dicsőszentmárton szolgabírája, s 1908-ban, harmincévesen egyetemi tanárrá nevezték ki. az eperjesi evangélikus jogakadémián tanított magyar közjogot és politikát, mint a tételes európai nemzetközi jog, illetve a jog- és államtudományi bevezetés (...) tanára. (...)

1910-ben kezdte tanítani az európai államok legújabb kori történelmét, s Prohászka Ottokárral együtt megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia bölcselet-, társadalmi és történeti osztályának levelező tagjává. A következő évben pedig – fenntartva eperjesi és akadémiai státusát – a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karának lett először alkotmánypolitikát, később magyar közjogot és közigazgatási jogot oktató (...) tanára. (...) Közben folyamatosan publikált a Magyar Figyelő című lapban, annak központi alakjává vált. Ideológiai téren Tisza István jobbkezének számított, bár némely kérdésben – talán tisztségéből adódóan is – Tisza mérsékeltebb álláspontot képviselt. Emellett más orgánumokban is rendszeresen megjelentek írásai, tudományos dolgozatai, így a magyar szellemi élet meghatározó figurája lett. (...) a politikacsinálást megalapozó világnézeti küzdelmek kulcsszereplője volt. (...)

Az 1918-19-es forradalmi kataklizma és a trianoni trauma után a felbolydult méhkasra emlékeztető csonka országból visszatért szülőföldjére, s megpróbált ott dolgozni. Ezt azonban a román hatóságok nem tették lehetővé. Rendszeresen zaklatták, majd internálták Kolozsvárról, sőt még az egyetemről is kiutasították. (...) Élete utolsó hónapjaiban Genfbe költözött, hogy a Népszövetség egyik részlegénél propagálja a magyar ügyet (...) Így érte a halál 1921-ben. (...)

Leplezetlen őszinteséggel képviselte a középosztály érdekeit, (...) nem állította be magát független külső szemlélőnek (...) Egyetlen cél vezérelte. Olyan politikai program kidolgozása, amely szavatolja a magyarság (mint etnikum, mint karakter, mint hagyomány, mint kultúra) fennmaradását. (...)"

Főbb művei:

  • Széchenyi ma. Budapest: Pátria Nyomda, 1902. 58 p.
  • Döntés előtt. Budapest: Pátria Nyomda, 1905. 31 p.
  • Magyarság és demokrácia: hírlapi cikkek. Budapest: Budapesti Hírlap, 1906. 52 p.
  • Nemzeti politika. Budapest: Pallas, 1907. 96 p.
  • Tanulmányok. Budapest: Pallas, 1909. 550 p.
  • Magyarország és Ausztria közjogi viszonya. Budapest: Pallas, 1910. 194 p.
  • Közjogi tanulmányok: a magyar parlamentárizmus. A jogfolytonosság és a legalitás. A királyi ház törvényei. Az osztrák és a magyar Pragmatica Sanctio. Bosznia közjogi helyzete. Budapest: Pallas, 1914. 208 p.

Irodalom:

  • Morován Zsolt: Réz Mihály. = Valóság, 1998. XLI. évf. 2. szám. 47–70. p.
Tovább a kategóriában: « Pulszky Ferenc Szemere Miklós »